Naprawy pogwarancyjne

Autoryzowany serwis Premium Apple Serwis.me w ramach wsparcia posprzedażnego oferuje naprawy odpłatne. Jeśli okres gwarancji minął lub rodzaj usterki nie jest kwalifikowany do obsługi gwarancyjnej klient może korzystać z naprawy odpłatnej. Do najczęściej zgłaszanych usterek zalicza się uszkodzenia mechaniczne (np. pęknięty wyświetlacz LCD, uszkodzona mechanicznie obudowa, uszkodzone przewody lub gniazda). Jeśli bateria wykazuje objawy zużycia (np. krótki czas pracy, nieoczekiwane wyłączanie się, w szczególności przy dużym obciążeniu) to rozwiązaniem będzie wymiana na nową. W przypadku uszkodzeń wymagających wymiany całego urządzenia Apple oferuje swoim klientom opcję wymiany w specjalnej obniżonej cenie.

Wszystkie naprawy pogwarancyjne są przeprowadzane zgodnie z procedurami Apple i z użyciem dedykowanych narzędzi. Serwis.me w naprawianych urządzeniach stosuje wyłącznie oryginalne podzespoły pochodzące z bezpośredniej dystrybucji Apple.